hirdetés
Simple vásárlói tájékoztatóErotika! De végül is mit értünk ezalatt?

itt vagy: Eropolis > Hetero negyed > Blog > csizmaskandur > 9


Ha elfelejtetted a jelszavad...
Ha még nem vagy tag...

Írd meg az életed, írd meg a mai napod! Volt ma szex? Jó volt? Mi volt a jó benne és mi hiányzott? Mi húzott fel a legjobban ma? S minek örültél? Mi volt a legérdekesebb ma Eropolisban? Hát a külvilágban mi történt? Inkább a főnököddel vagy inkább a szomszédoddal feküdnél le? Vagy egyikkel sem?
Ha te is szeretnél blogot, örömpolgárnak kell lenned!


csizmaskandur blogja


Fallosz monológom
A vágy az, ami simogat, hozzáhajol, átölel, s megcsókol..
A vágy az, ami széjjeltép, körmeit húsomba mélyíti, mégsem fáj…

A vágy valami különös dolog. Hogy honnan indul valójában? Nem tudhatom!
Csak azt tudom, hogy valami mélyen sejlő, különös érzés vesz magához,
Lassan végigfut a gerincemen, s felszökik agyamba.
Majd, mint éhes farkas betölti egész testem s elragadja.

A vágy lehet lopakodó, selyemérzés, hűs szellő, s pironkodó,
Lélektöltő, felemelő, majd lassan leeresztő édes érzés.
Apró hangyaseregként futkoshat testemen, kedvesen, s nem kellemetlen,
Csalhat jelet a kislábujjamon, csintalan szaladva homlokom felé.

A vágy megtestesülhet, szép női alakban egyesülhet, s megszépülhet,
De lehet tárgytalan, égő érzés, s nincs benne személyítés, csak önmaga van.
Ha akar, önző módon elrepülhet, s magammaradást kikacagva néz rám.
Én mégsem haragszom reá, hisz itt volt velem egy pillanatra.

A vágy beteljesülhet, édes-lángoló érzésként felemészthet, s akar, hát hamuvá éget.
De nem bánom, leszek rőzse, vad éhét elégítve, emésszen meg teljesen. 
De lehet szép is hozzám, összefonódva lelkem oltárán, velem egyesül szeretetben.
Eggyé válva, s nem szétszakadva, egymás kebelére hajtva, ringatózunk kedvesen.

A vágy oly jó, ha kéjjel egyesül, testem testedben elmerül, s ringó mozgással tudatja,
Mi a vágy óhaja, s kéri, követeli szertelen, hol harapva vállam végtelen,
Hol csak aprócska sóhaj repül, majd sikításban tör elő, néha meg szaggatott zihálásban jön elő,
De akkor ott egy pillanat, ahol női és férfi lélek megszakad, s megáll az idő…

Szép teste akkor összerándul, s nem fájdalom ez neki… mert vágya beteljesül!

(Williamspear: A vágy - copyright)
« előző bejegyzés^ összes bejegyzés ^következő bejegyzés »

Erotika! De végül is mit értünk ezalatt?
#9 (2018-01-04 16:45:00)

Erre a kérdésre egy nagyon szépen megfogalmazott választ kaptam Mészáros Andrástól az Irodalmi Szemlében (1996) "JAK-vitadélután Pozsonyban" az Irodalom és erotika írásban az alábbiak szerint:

*"Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, először az erotika mibenlétét kell tisztáznunk. Ehhez pedig különbséget kell tennünk a pornográfia, az erotika, a testi szerelem s a lelki szerelem fogalma között. Az erotika szerintem ott kezdődik, ahol a dolgok plusz jelentéseket kezdenek nyerni. A test megszűnik csak test lenni, és szerepeivel is azonosulni kezd, a szellem nemcsak elvont szellem többé, nemcsak a kierkegaardi "vétlen rezignáció lovagja", hanem szellemesség, rögtönzőképesség is. A testi az persze általában egyébként is azonos önmagával, az erotikában azonban csak "mintha" azonos lenne."*

Végképp velős, egyszerűségében szép megfogalmazás, sok igazsággal! :)
Nagyon tetszik a "csak"-ság és "nemcsak"-ság tartalmi mondanivalója! :)

Sokan ott követik el a hibát - s ez jellemzően férfitársaimra igaz -, hogy azt vélelmezik, elég a testünket adni a maga "erejével" ("egy vaskemény dákó mindent visz" elven), elég, ha izmaink feszítésével keményen "megdolgozzuk" a nőt... Mekkora tévhit! Mert való igaz, hogy a Nő igényli testi erőnk szimbolizmusát az aktus során, de ez egészen addig aktus lesz csak és nem együttlét, amíg a test nem szűnik meg csak test lenni. Mert ez nem zárja ki annak megvalósíthatóságát, hogy a Nő által óhajtott testi vehemenciánkban megjelenjen vágyunk őiránta! :pirul: 

Polgártársaim, rómaiak! :D Itt kívánom megjegyezni, hogy pont ebbe a hibába estek oly sokan! A fallosz és kockahas marketing egyik legnagyobb problémája, hogy *csak erőt, de nem erőteljességet mutat!* Épp ezért kaptok oly sok kritikát a Hölgyektől! (bár amelyiknek csak egy jó dugásra van kedve, szíve-joga! :D )

A másik jó meglátása Mészáros Andrásnak, hogy a szellem önmagában nem elégséges az erotikához! :)

Az általa említett Søren Kierkegaard: Félelem és rettegés (1843)- ből idéznék a mondanivaló megértéséhez:

"A végtelen rezignáció lovagja ezt azonban nem teszi, nem adja fel a szerelmet a világ minden kincséért sem. Nem bolond. Mindenekelőtt arról győződik meg, hogy kedvese valóban élete tartalmát jelenti-e, *lelke túlságosan egészséges és büszke ahhoz, hogy a mámorra akár a legkevesebbet is pazarolja*. Nem gyáva, nem fél, hagyja, hogy kedvese belopóddzon legtitkosabb, legtávolabbi gondolataiba, hagyja, hogy tudatának minden zugát befonja számtalan fonatával - s ha a szerelem boldogtalan lesz, sohasem szabadulhat tőle. Boldog kéjjel hagyja, hogy a szerelem minden idegszálát megborzongassa, lelke azonban bizakodó, mint azé, aki kiürítette a méregpoharat és érzi, amint a nedv minden csepp vérét átjárja - mert ez a pillanat élet és halál. Ha azután az egész szerelmet felszívta és elmerült benne, *akkor* nem hiányzik belőle a bátorság ahhoz, hogy mindent megpróbáljon, mindent merjen!"

Ne keverjük össze az erotikát és a lelki szerelmet! Ne tegyük lehetetlenné testi vágyunk megvalósulását a mértéktelen elkötelezettség béklyójával!
Az a Nő (akár férfi) akinek szelleme kötött, mert feltételnek szabja, hogy testi öröme csak akkor teljesíthető a másik által, hogyha az, az érzelmeit és elkötelezettségét dobozva téve nyújtja át előre, nagyon hibázik!
S az ezzel való "zsarolás" művészete manapság igen jellemző! :(
Félreértés ne essék! Ezzel nem azt állítom, hogy az erotika teljesen elhanyagolja vagy mellőzi az érzelmi kötődést! Épp ellenkezőleg! Nagyon is szükség van rá, mert ha a test megszűnik csak test lenni, akkor a szellemnek is "nemesedni" kell! :) Na, de kérem! Nem plátóiskodni, mert *akkor oda az egész VARÁZS!*
Inkább valami értelmes lelki felszabadulásban vélem az utat, mert egy szabad lélek egy testi átértékelődéssel igen szép útját járhatja be az erotikának! :)

Polgártársnőim, római nők! :D Engedjétek már el egy kicsit azt a fonalat, ami azt mondatja veletek: "Én csak egy érzelmileg jól megalapozott, elköteleződést ígérő kapcsolatba vagyok hajlandó kezdeni!"
Mennyi-de-mennyi reglapon olvasható itt a Hölgyeknél ez más-más, de azonos tartalmú megfogalmazásban! :(
Sajnos viszont az élet meg ezzel szembe megy...
S mily szomorú azt látni, hogy "hitét fennen hirdető" saját elveit csalatva dobja el mindezt! Mert azt maga is belátja titokban, hogy az életnek nem szabad mindig feltételeket szabni! S hogy "vétkezik" az erotika oltárán, s engedi, hogy magáévá tegye a férfi...
Oly botorság ez kedves Hölgyeim, amivel csak saját belső érzéseiteket csalatjátok meg! :)
Hisz testetek élvezi testünket, vágyatok felfalja vágyunkat, s elégünk bennetek, mert ti magatok is tűzvészként égtek el! :pirul: 
De mindezt persze nyilvánosan nem vállaljátok, mert akkor veszne hitetek látszata! :D

*"Ó mily botor, ha ember magának hazudva, önmagát csapja be! Bár célja másokra irányult! Ehhh be balga sors!" - mondaná jó mesterem, Shakespeare... :)
*
S mily igaz a "harmadik tézis"! Erotika nem létezhet szellemesség, rögtönzőképesség nélkül! Mennyire elmés gondolat! :)
A szellemesség könnyedséget kölcsönöz a jellemnek (férfitársaim jó ezt szem előtt tartani)! Mert a Nő a lélek lakosa! S igényli, hogy a hozzá közeledő ne szellemi gátakat, rossz érzeteket ébresszen benne, hanem oldja őt! :) Uraim, lélek-játék! :D
S mennyi szellemességet lehet belevinni a testi aktusba is! :pirul: Persze ehhez adódni kell az alaptézisnek, a test megszűnik csak maga lenni! :pirul: 
No és a rögtönzöképesség! Ó, ez mennyire fontos rómaiak! :D 
Ki tagadná annak igazát (szerintem mindenki került már ilyen helyzetbe), amikor nő és férfi - egymást csekélyve ismervén - áll egymással szemben, ruhában vágytól égve, de mindkettő bizonytalan, s méregeti egymást, hogy mitévő legyen!!! :D :D :D Mert mindkettő csak arra vár, hogy a másik ruháját letépve magáévá tegye őt! :D :D :D Oszt ott toporognak, s pergetik feleslegesen a perceket! :D :D :D 
Nos ilyenkor az győz, ki rögtönöz! :pirul: 
Persze a másiknak is épp oly jó ez, s élvezi partnerében a bátorságot, ötletességet, merészséget! :pirul: 

Végezetül én csak egyet mondhatok a bevezető bölcs szavak után:
*Polgártársaim! Római nők és férfiak!
Mindnél többet erotikáljatok!* :pirul: 
(De csak szépen, ahogy a bölcs szavak tanácsolják! :D )

21 hozzászólás | erotika  bölcselet  test lélek szellemesség rögtönzőképesség  

Hozzászólások

hetfatyolbp
#21 (2018-01-07 11:49:47) |
" Szex, hazugságok és agyagtáblák " címmel indult tavaly az ELTE Ókortudományi Intézetének nyilvános előadássorozata, ott hangzott el bővérű és leleményes Odüsszeusszal kapcsolatban,hogy az erotika és egyebek nyughatatlan keresése közben megtalálta a szerelmet Kirké személyében, de az istenek parancsára el kellett hagynia őt. A történetben az igazán ironikus, hogy Kirké disznóvá változtatta a férfiakat, őt nem tudta.
Másrészt nem véletlen, hogy az erotika istene Erosz, Pornográfia nevű istennő meg nem létezik, talán azért, mert az isteni magasabb minőség. Erotikus az, ami nem puszta kisülés, utána üresség,hanem a szexben nemcsak a szex válik jelenvalóvá, hanem az a többlet, amikor az egész nem csupán a részek fizikai összessége.
pandora
#20 (2018-01-06 17:50:42) |
#esther: 
Pontosan. A legtöbben itt pornófilmet akarnak élőben. Aztán csodálkoznak hogy nem műxik. :(

Pedig ha valaki nagyon bejön és pattan a szikra, akkor ha csak véletlenül hozzáér a karomhoz, erotikusabb, mint egy erőltetett "eztiskipróbálom" szex.

De a legviccesebb, én már több olyan pasival is beszélgettem itt, aki komolyan elhitte hogy a pornófilmeket a szereplők élvezik. És nem tudtam meggyőzni róla hogy nem. :(
Hisznek benne mint a 3 évesek a Télapóban. Aztán keseregnek hogy velük miért nem történik meg. :napersze: 
csizmaskandur
#19 (2018-01-06 12:04:54) |
Moderároti bejegyzés:

Szerzői jogomból fakadóan a poszthoz szervesen vagy érintőlegesen nem kapcsolódó kommenteket kimoderáltam.
Egyrészt a szabad szólásszabadságnál magasabb személy védelme jogelv alapján (mások értelmetlen megbántása). Másrészt a szerzői jogelv alapján (nem a témához kapcsolódó tartalom).

Nem kívánok helyet adni ilyen tartalmaknak a nevem alatt!
Köszönöm megértéseteket! :)

Kimoderált kommentek:
#15 Pandora, #13 Hetfatyolbp, #12 Player, #11 Csizmaskandur, #9 Esther, #8 Player, #7 Csizmaskandurbp
esther
#18 (2018-01-06 11:32:14) |
#food-to-go: 

Ezt tapasztalom én is,amit Te írsz.. és pont ezért írtam saját két példát arra, számomra mi az erotikus. 
Az asztal alatt összeérő láb, a kézmozdulat, az illat (testé) és még rengeteg mindent mondhatnék.
Vannak e téren is teljesen egészséges lelkületű és szexualitású férfiak, de nem ez oldal a gyülekező helyük. :napersze: 
Itt a többségnek a "kipróbálom, azt amit otthon nem kapok meg , és amit pornó filmen látok - módi dívik."
player
#17 (2018-01-06 10:11:50) |
</TROLL MODE OFF>

*nő elvitelre*:

Ez pontosan így van, mármint amit az ingerküszöb durva emelkedéséről írtál, pontosan ezért mérhetetlenül káros a pornó (leszámítva egy-két valóban izgalmas művészi megvalósítását), különösen a tinédzserek, illetve az ezen a szinten lévő felnőttek számára, akiknek minden mértékadó, ami "menő" és amit sokan csinálnak és nagyon megbetegedhet a szexuális értékrendjük - amikor hatalmas faszokról ábrándoznak, miközben még egy tampont sem mernek felhelyezni (régebbi személyes megfigyelés egy ismerős lánygyerekénél), aztán a fiúk egymás közötti rivalizálása ilyen és hasonló paraméterek mentén, meg ilyen-olyan női paraméterek és szexuális technikák elvárása, miközben még a kezét sem fogta meg egy lánynak, aztán a kapcsolatok pár hétig tartanak, mert mindig *újat, izgalmasat, többet, jobbat, szebbet* akarnak, *instant érzéki kisüléseket*, hiszen akkora a választék a virtualitásban és csak egy klikk távolságra van minden az optikai internet hipersebességen... Nem megy a lelassulás, az odafigyelés, a *jelenlét*, de nem is csoda: fénysebességen utazva nem lehet megfigyelni a bolygók felszínét...
Aztán milyen szexualitású felnőtt lesz az ilyenből? A kérdés költői. De ez minden másra is érvényes, nemcsak a szexualitásra.

Persze vannak nem pornó okán sérült, komplexusokkal teli, akár egyenesen pszichopata lelkületű emberek is, akiknek egyre perverzebb gyújtóinger kell, hogy izgalomba jöjjenek, "érezzék magukat", testben és lélekben is, úgy megemelkedik az ingerküszöbük, hogy - bármi mást is állítanak - az egészséges erotika (a valódi, nem a tejfölösdoboz-rázogatás mellett kukkolás és matyizás, mint Rajhona Ádám a filmben :) ) már unalmas, "hatástalan" és élvezhetetlen, mert a beteg agyukat kell kielégíteni a testük (és egy másik hasonszőrű) segítségével.
Igen szomorú az egész, de talán ebben a témában is, érdemes gondolatban visszamenni az alapokhoz, a pre-pornó érába (felesleges Kierkegaard-ig, meg különben is, az egy szomorú, lelki konfliktusokat öröklő filosz volt, aki filozofálással kompenzált) és ott keresgélni az érzéseket és Erosz-t (a betegek meg menjenek egy nembeteg terapeutához...).


food-to-go
#16 (2018-01-06 03:17:07) |
hogy mi az erotika, azt a ma embere már nem is tudja...sajnos
 nagyanyáink korában egy kivillanó váll, boka, hetekig tartó édes ábrándozásra indított egy férfit, ma már nagyon erős, szinte durva stimulálásra van szükség a vágy felébresztéséhez, amihez a pornócsatornák szolgáltatják a "jobbnál-jobb" ötleteket :napersze: 
pandora
#10 (2018-01-05 18:44:38) |
#nobody: 
Amiről te beszélsz, abban a pornográfia is benne van.

Persze, kérdés hogy a pornográfia részhalmaza az erotikának, vagy az erotika részhalmaza a pornográfiának, vagy két különálló dolog, avagy egy nagy halmaznak két olyan részhalmaza aminek lehet metszete.

Egy dolog biztos. Számomra nagyon mást jelent. Nem azt mondom hogy mi nők nem vagyunk időnként vevők a pornográfiára, sőt. Mi sem vagyunk piskóták néha, nem biztos hogy közkinccsé tenném miket néztem már meg egy-egy Arnolddal töltött estén (öhm...Arnold egy Lelo Soraya vibrátor). :pirul:
De!
Az puszta pornó, teljesen lokálisan hat, halvány köze sincs ahhoz a komplex élményhez, amit az agyunk stimulálásával együtt tudunk beszerezni. Én részemről azt értem erotika alatt, amikor utóbbi is benne van. ;) 
csizmaskandur
#6 (2018-01-05 15:27:57) |
#esther: Olvasom-olvasom vissza magamat, de Ittenbizony' nem látom ezt írásomban vissza... :o 

Mészáros "szellemi" felemelkedésről beszél, s arra utal, hogy lépjünk ki saját konvenciókból és engedjük már el magunkat úgy Isten igazából, azaz LAZULJUNK! :D

Kierkegaar meg pont arra mutat rá - erre utal Mészáros is -, a végtelen rezignáció lovagja olyan hülye a szerelemtől, hogy nem szerelmeskedik addig az általa vágyott nővel, amíg nem bizonyosodik be tiszta szerelmük! :D (ja... ettől szegény csaj meg majd a falnak megy a műben :D )

*Nem "illene" egy Nőnek kimutatnia, hogy vágyik a férfira?! :O Isten ments, hogy ilyen világ legyen, amiben egy Nőnek nem lenne szabad ilyet tennie! El is költöznék rögtön Leszbosz szigetére! :D*

Hát ha Velem egy Nő így kávézna vagy ülne be mellém a kocsiba, akkor nemhogy madarat, de elefántot is lehetne fogatni!!! :D :D :D :pirul: 

Úgy érzem, hogy Veled is teljesen azonosan gondolkozunk... :)

Attól tartok, hogy valóban nem látom saját megfogalmazásomban írói hibámat... :sir: :sir: :sir: 

S amit leírtál, pont arról szól az erotika! :)
Mert pont ebben jelenik meg a "dolgok plusz jelentéseket kezdenek nyerni" elmélet! :)
A tested ilyenkor "beszél", azaz a tested is több lesz, mint csont, hús, bőr,... :pirul: 
A szellemed felülemelkedik a napi sémán és kimondatja Veled egészséges vágyaidat! :pirul: S erről, kérlek ne szokj le soha! ;)

*"Ciki"??? :o Dehogy! :) Nincs is annál csodálatosabb megerősítése a férfinak, ha a NŐ szavakba MERI foglalni szexuális vágyait, amit a férfi ébreszt benne! :pirul: Sőt nincs ennél őszintébb s egyben izgatóbb dolog! :pirul:* 
csizmaskandur
#5 (2018-01-05 15:06:02) |
#nobody: Jaj, Te vulgarizmus! :D 
Amiről Te dalolsz, az a testi szerelem (részben)... :)
Bár van benne rögtönzés, azt nem tagadom! :D
csizmaskandur
#4 (2018-01-05 14:57:18) |
#pandora: Akkor azonosan vélekedünk, s lehet, hogy nekem nem sikerült jól megfogalmaznom bizonyos mondanivalókat! :D 

Avagy nektek "nem ment át" az idézet! :)

Illetve én is egy kicsit "félrevezettem" a történetet a Kierkegaard idézettel... :o :napersze: 

De végül is egyről beszélünk, csak MÁSKÉPPEN! :D

Első megjegyzésedre ("agyeldobós") szintén egy idézettel reagálnék ebből a beszélgetésből 
Mészáros Andrástól:
"Az erotika megköveteli a játékosságot, a "mintha" komolytalanságát, két- és többértelműség nélkül nincs erotika."

illetve idéznék magamtól: "Az a Nő (akár férfi) akinek szelleme kötött, mert feltételnek szabja, hogy testi öröme csak akkor teljesíthető a másik által, hogyha az, az érzelmeit és elkötelezettségét dobozva téve nyújtja át előre, nagyon hibázik!"

És ezek az idézetek szerintem épp Téged erősítenek meg! :)
*Szó sincs arról, hogy elköteleződést kellene vállalni az erotikus együttléthez! S talán pont ettől szép az egész!
*
A második megjegyzésedre (bizalom) szerintem az eredeti idézet választ ad, idézem: "a szellem nemcsak elvont szellem többé" s talán pont ezzel utal Mészáros András arra, hogy itt felül lehet emelkedni emberi kötöttségeinken, de mégiscsak kell egy fajta bizalom a két ember között. :)

Csak ha jó "szellemek"találkoznak, akkor alakulhat ki az egészséges erotika! :pirul: 
esther
#3 (2018-01-05 13:24:59) |
 :) :) :) 
A középső szakaszban, amikor azt részletezed, hogy a látszatot meg kell tartani, miszerint nem "illik" egy nőnek kimutatnia, ha vonzódik vágyik a férfire..na ennél a résznél beugrott egy-két jelenet.

Egyik: kávézó/pékség pultjánál nekem rendeli a kávét. Nézem a fenekét a farmerban, és érezhetően emelkedik a libidóm, mert tudom, hogy kis beszélgetés, kávézás után hová megyünk..és elképzelem mit teszünk. :pirul: 
Próbálom leplezni, de nem megy, amikor velem szembe leül, a szemeim már felfalják a tekintetét, a kezét, ahogy átnyújtja a csészét...és biztos vagyok benne, hogy egy külső szemlélő leveszi első látásra, hogy bennem mi zajlik. El sem tudnám titkolni. :vigyor: 

Másik: kocsival jön értem, beszállok, és a szívverésem hallható, legszívesebben rávetném magam a sebváltó felett, de" ..az annyira ciki máár,hogy lerohanjak így valakit? :napersze: " ezek a gondolatok kavarognak bennem, amikor hangosan kimondom: én már nem tudom visszafogni magam! Ciki, ha egy nő így kifejezi a vágyát? Nem tudok a lakásodig várni, és szépen összezárt combokkal ülni, míg megérkezünk hozzád.
Válasz:dehogyis ciki!! Tedd amit érzel, tudod mennyire szexi, ha így kívánsz? Vissza ne fogd magad! Nem ezért jöttünk. :) 
(aztán rávettem magam :P )

Ennyit a visszafogottságról meg a játszmázásról.
nobody
#2 (2018-01-05 09:00:17) |
#pandora: 
Túlbonyolítottátok. :P 
Ez sokkal egyszerűbb. Minden erotikus, amitől keményedik a farkam. Egy simogatás, egy csók, egy illat, egy kacér nézés. Persze nem akárkié. :D 
(Az erotikamúzeumban is - ahol elvileg minden erotikus - csak akkor keményedett amikor a nő akivel ott jártam "rosszalkodni" kezdett. A pornótól is csak akkor rögtön, ha van benne "valami". :o ) 
pandora
#1 (2018-01-05 04:30:46) |
Amit én értek erotika alatt, erotikus kapcsolat alatt:
közös hullámhossz, egymás iránti testi-lelki vonzódás, egymás tisztelete, bizalom.
Ehhez nincs szükség formális elköteleződésre.

Egy igazi agyeldobós (de még mindig nem szerelem!) kapcsolatban ahol a felek szexuálisan nagyon rá vannak hangolódva egymásra és vágynak egymásra, ott szerintem a formális elköteleződés nem számít, hiszen akkor és ott csak az van, csak az a két ember van, csak az a helyiség (vagy éppen szabad tér :pirul: ) van, csak az a pillanat van, és az úgy tökéletes...minden más nem számít.

De!

Ehhez a kontrolvesztett állapothoz borzasztó nagy bizalomra van szükség (és talán a női részről egy kicsit többre), aminek valamiből kell(ene) tudnia táplálkozni. Ahol a kapcsolat fel tudott fejlődni erre a szintre, ott van is mire felépüljön. De a semmiből, reményből és ígéretekből az nem tud létrejönni. Ritkán igen...akár első látásra, de az annyira ritkaság hogy csak a szabályt erősíti...és legtöbbször okoz is némi zavart az éterben. ;)
hirdetés


A felhasználói élmény biztosításához Eropolis cookie-kat használ. Tudj meg többet.     Rendben, elfogadom.