Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló rendeletének figyelembe vételével, és azzal összhangban készült. A tájékoztató szövege a lehetőségekhez képest közérthető, világos megfogalmazásban, mindenki számára bármikor elérhető formában, a www.eropolis.hu/info/adatvedelem webcímen megtekinthető.
A mindenkori adatvédelmi szabályzat a nyomon követhetőség érdekében verzió számot kap, így a későbbi módosítások, azok közzététele, és az érintettek hozzájárulásának igazolása biztosított.

A tájékoztató aktuális verzió száma: 20220817

Adatkezelő

Visiophone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Cégjegyzékszám: 01-09-701839
Adószám: 12754081-2-41

Érintett

Minden olyan természetes személy, aki regisztrál (profilt hoz létre) a www.eropolis.hu weboldalon. A regisztráció alkalmával minden esetben személyes adatok megadása történik, így az Általános Szerződési feltételeken túl az érintettet megilleti személyes adatainak védelme és azokkal kapcsolatos jogai.

Az adatkezelés célja jogalapja

Regisztrált felhasználók személyes és egyéb adatainak felhasználásával, számukra társkereső és közösségi szolgáltatások nyújtása céljából az adatkezelő az érintettek adatait jelen tájékoztató alapján átláthatóan kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A regisztrációs folyamat részeként az érintett megismerheti az adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot, joga van eldönteni, hogy a tájékoztató alapján befejezi, vagy megszakítja a regisztrációt, a regisztráció alapján a profil csak akkor jön létre, ha az Általános Szerződési Feltételek mellett jelen szabályzat elfogadását is egyértelműen igazolja, adatkezelő csak ezek után kezdi meg az adatok kezelését.
Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, az aktuális verzió száma megváltozik, ebben az esetben, azok az érintettek, akik egy korábbi verzió számmal ellátott szabályzatot fogadtak el (ilyen eset lehet az is, amikor az adatvédelmi tájékoztató még verzió szám nélkül került elfogadásra), erről tájékoztatást kapnak, megismerhetik az új szöveget, és újra hozzájárulásukat adhatják a megváltozott szöveg alapján az adataik kezeléséhez. Amennyiben a megváltozott szöveg alapján az ilyen érintett nem adja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, jogában áll adatait törölni, adatait menteni a hordozhatóság érdekében, más tevékenységet azonban nem végezhet, mert a megváltozott jogalap nem teszi lehetővé az adatkezelőnek, hogy az adatkezelés céljának megfelelő formában kezelje az érintett adatait.
Nem változik az adatvédelmi szabályzat verziószáma abban az esetben, ha annak lényegi tartalma nem változik, kizárólag az esetlegesen előforduló helyesírási hibák, tördelés vagy grafikai elemek változtatására van lehetőség a verzió szám megtartása mellett.

Személyes adatok meghatározása, kategóriái, felhasználási módja

Cookie vagy "süti" (személyes adat)

Az adatkezelő a weboldalt böngészők böngésző programjában egy szöveges fájlt rögzít, ezek a cookiek vagy sütik. Ezek az adott domainhez, a www.eropolis.hu weboldalhoz, a www.bannerserver.hu reklámkiszolgálóhoz, egyéb statisztikai és analitikai szolgáltatókhoz kötött felhasználásúak, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a böngésző program kizárólag az olyan weboldalakhoz intézett kérésekhez csatolják a cookie tartalmát, melyek a www.eropolis.hu weboldal működéséhez, statisztikai és analitikai elemzéséhez, reklám megjelenítéséhez szükségesek Az adatkezelő weboldalának böngészése során ezek segítségével biztosítja azt, hogy egy adott felhasználó kizárólag a számára engedélyezett és kért tartalmakat láthassa.

Cookie megnevezése Cookie élettartama Célja
__asc 30 perc Statisztika
__auc 24 óra Statisztika
__gfp_64b 1000 nap Statisztika
_gat 1 perc Statisztika
_ga 730 nap Statisztika
_gid 1 nap Statisztika
EP_PERMA 365 nap Nyilvántartás
epCookieConsent 730 nap Nyilvántartás
EPAUTOLOGIN 60 nap Nyilvántartás
UIV 30 nap Nyilvántartás
EPASKREMOTENOTIF Amíg a webes munkamenet aktív Nyilvántartás
EPnotifierLastPoll Amíg a webes munkamenet aktív Weboldal működése
PHPSESSID Amíg a webes munkamenet aktív Weboldal működése
JSESSIONID Amíg a webes munkamenet aktív Weboldal működése
OAID 365 nap Reklám
OAVARS[*] Amíg a webes munkamenet aktív Reklám
_OACBLOCK[*] 30 nap Reklám
_OASCCAP[*] Amíg a webes munkamenet aktív Reklám
OASCCAP Amíg a webes munkamenet aktív Reklám
Gdyn 1780 nap Statisztika

Az alkalmazott és használat cookie-k listája a fenti táblázattól eltérhet, a cookie-k aktuális pontos listáját itt tekintheti meg: https://www.eropolis.hu/info/cookie_hasznalat

Minden érintettnek joga van a cookie-kat törölni, erre a böngésző programjában talál lehetőséget.
Minden érintettnek joga van a cookie-k fogadását, rögzítését megakadályozni, a nyilvántartás és weboldal működése céljából használatos cookie-k nélkül az adatkezelő weboldalának használata nem lehetséges. A cookie-k használatának ki/be kapcsolása a böngészőprogramban érhető el.

IP cím (személyes adat)

Olyan egyedi azonosító, mely meghatározza az internetre csatlakozó eszközöket, mint végpontokat egyszerre, egy időben egy végpontnak az IP címe minden körülmények között egyedi. A végpontok "mögött" található belső hálózatokra más, újabb végpontok kapcsolódhatnak, de az interneten kívülről ezek ugyanazt az IP címet használva jelennek meg. Adatkezelő rögzíti az érintett regisztráció időpontjában használt IP címét, valamint az utolsó bejelentkezéskor használt IP címet. Adatkezelő az érintettek IP címét semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget.
Adatkezelő szerverei statisztikai céllal, és a szolgáltatások javítása érdekében naplózzák a szerverekhez kapcsolódó végpontok IP címeit, de ezek nem kerülnek összekötésre más személyes adatokkal.

Böngészőprogram egyedi felhő azonosítója (személyes adat)

A legtöbb olyan böngésző program, mely weboldalak megjelenítését végzi, rendelkezik egyedi azonosítóval. Adatkezelő ezt az egyedi azonosítót kizárólag abban az esetben rögzíti és kezeli, ha erre az érintett az ún. "Továbbított értesítések" szolgáltatásra igényt tart. A böngészőprogram egyedi azonosítója segítségével tud az adatkezelő közvetlenül felhő alapú értesítést küldeni az érintett böngésző programjába. Ezeket az egyedi azonosítókat az adatkezelő semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget.

E-mail cím (személyes adat)

Az érintett e-mail címét kizárólag annak hitelesítése után kezeli az adatkezelő, nem hitelesített e-mail címet kizárólag a hitelesítésre rendelkezésre álló idő alatt (24 óra) tárol. A hitelesítés garantálja, hogy az érintett rendelkezik az e-mail cím használati jogával.
Az érintett e-mail címe egyrészt a felhasználói fiókhoz való hozzáférést, másrészt az adatkezelővel folytatott kommunikációt teszi lehetővé. Az érintett panaszát, kérdéseit kizárólag a tárolt e-mail címről küldött levélre válaszolva tudja az adatkezelő megválaszolni. A nem az érintetthez kapcsolódó e-mail címről érkezett levelekre az adatkezelő nem tud az érintett adatairól, tevékenységéről tájékoztatást adni, mert az ilyen esetekben nem biztosítható az, hogy kizárólag az érintett rendelkezhessen a saját adataival.
Az e-mail címet az adatkezelő semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget. Magán jellegű kommunikáció során, levelezésben, privát chat üzenetben az érintett közölheti másokkal az e-mail címét, ezekre az esetekre nem vonatkozik az adatkezelő felelőssége.

Telefonszám (személyes adat)

Az érintett telefonszámát kizárólag annak hitelesítése után kezeli az adatkezelő, nem hitelesített telefonszámot kizárólag a hitelesítésre rendelkezésre álló idő alatt (72 óra) tárolja. A hitelesítés garantálja, hogy az érintett rendelkezik a telefonszám használati jogával. Az un. emelt díjas SMS-ben történő fizetés esetén az adatkezelő nyilvántartási rendszerében tárolja azokat a telefonszámokat, melyekről a fizetést kezdeményezték.
A telefonszámokat az adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, erre kizárólag az érintettnek van lehetősége. Az érintett kizárólag önkéntesen, és csak a már hitelesített telefonszámát jelenítheti meg kötött formában, ahogy az adatkezelő rendszere arra lehetőséget ad, minden más esetben a telefonszám nyilvánosságra hozását az adatkezelő, a visszaélések elkerülése érdekében szankcionálja. Magán jellegű kommunikáció során, levelezésben, privát chat üzenetben az érintett közölheti másokkal a telefonszámát, ezekre az esetekre nem vonatkozik az adatkezelő felelőssége.

Tartózkodási hely információ (személyes adat)

Adatkezelő kizárólag anonimizált formában tárolja az érintett tartózkodási helyét, helyeit, pontos cím megadására semmilyen formában nem kéri az érintettet, a tartózkodási helyet település pontossággal kéri és lehetőséget ad a település nyilvános megjelenésének elrejtésére. Legalább egy tartózkodási hely megadása kötelezően történik, azonban arra vonatkozóan, hogy az érintett helyesen adta -e meg a tartózkodási helyét, vizsgálatot nem végez, a tartózkodási hely pontos megadása az érintett döntése alapján történik.
A tartózkodási helyet/helyeket anonimizált formában (akár az érintett döntése alapján pontos település megjelölése nélkül) az adatkezelő nyilvánosságra hozza, kötött formában. Minden egyéb, az adatkezelő kötött formáján kívüli tartózkodási hely/adat pontosabb, különösen a pontos cím nyilvánosságra hozását a visszaélések elkerülése érdekében az adatkezelő szankcionálja. Magán jellegű kommunikáció során, levelezésben, privát chat üzenetben az érintett közölheti másokkal a tartózkodási helyét, ezekre az esetekre nem vonatkozik az adatkezelő felelőssége.

Nemi identitás (személyes adat)

Az érintettek nemi identitásának megadása előfeltétele az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a szolgáltatás rendeltetésszerű használatának. Adatkezelő és minden érintett közös érdeke, hogy a nemi identitást pontosan és egységesen kezelje az adatkezelő. A nemi identitás elsődleges meghatározására a születéskor megállapított nemet kell adatként megadnia az érintettnek, majd ha jelenlegi (választott, el nem ismert vagy választott és elismert) identitása ettől eltér, transzneműként magát megjelölve kell ezt további adatként közölnie az adatkezelővel.
Az érintett nemi identitását az adatkezelő nyilvánosságra hozza, a szolgáltatás jellegéből adódóan ez nyilvános, mindenki számára elérhető adat.

Szexuális irányultság (különleges kategóriájú személyes adat)

Az érintett szexuális irányultságának megadása nem kötelező, az érintett önkéntesen dönthet arról, hogy identitásának megfelelő vagy általános (nem szexuális irányultság alapján szervezett) közösségi alapegységet ("negyedet") választ. Jelzés lehet a szexuális irányultságra az is, hogy milyen nemi identitású más érintettekkel kíván az érintett kapcsolatba kerülni, azonban ez nem tekinthető egyértelmű adatnak, továbbá ennek az adatnak a megadása nem kötelező.
Adatkezelő a szexuális irányultságot, amennyiben az érintett annak megfelelő közösségi alapegységet jelölt meg, nyilvánosságra hozza, szintén nyilvánosságra hozza azt is, ha nem szexuális irányultság alapján szervezett közösségi alapegységet jelölt meg az érintett, továbbá nyilvánosságra hozza, hogy milyen más nemi identitású személyekkel kíván kapcsolatot létesíteni. Az érintett szexuális irányultságát az adatkezelő nem vizsgálja, az érintett fenti adatoktól eltérő viselkedése kizárólag az érintett joga.

Felhasználónév (személyes adat)

Adatkezelő rendszerében a felhasználónév az adott felhasználói profil azonosítására szolgál. Ezen adat felhasználásával tudnak az érintettek egymással kommunikálni. Adatkezelő garantálja, hogy a felhasználónév adott időpontban a teljes adatbázisban egyedi. A felhasználónév választás joga az érintetté, azonban nem tud a regisztráció alkalmával olyan felhasználónevet választani, mely egy másik érintettet reprezentál. Érintett adatainak az adatkezelő rendszeréből való törléssel a felhasználónév felszabadul, azt egy újabb regisztráció alkalmával bárki választhatja.
Olyan adatok tekintetében, melyek az érintett adatainak rendszerből való törlésekor az adatkezelő rendszerében megmaradnak, és azok vonatkoznak a felszabadult felhasználónévre, az adatkezelő olyan módosításokat hajt végre, mely egyértelművé teszi, hogy az egy már törölt érintett felhasználóneve volt.
A felhasználónév minden esetben nyilvánosan jelenik meg.

Felhasználói adatbázis azonosító (személyes adat)

Az adatkezelő rendszerében minden érintett adatait egy belső azonosító számmal tart nyilván az adatkezelő. Ezeket az egyedi azonosítókat az adatkezelő semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget.

Jelszó (személyes adat)

Érintett az adatkezelő által biztosított felhasználói profilhoz egy szabadon választott jelszó segítségével kapcsolódik. A jelszót az adatkezelő titkosan kezeli, azt semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, a jelszót magát egyirányú titkosítással kódolt formában tárolja. Egyirányú titkosítással kódolás alatt azt az eljárást kell érteni, hogy a jelszó eredeti formáját egy speciális algoritmus megváltoztatja, és ez a megváltozott karaktersorozat kerül tárolásra, a megváltozott karaktersorozatból az eredeti változat nem fejthető vissza. Minden bejelentkezéskor a jelszó eredeti formáját a fent említett egyirányú kódolással megváltoztatva az már összevethető a tárolt és már kódolt jelszóval. Ebből következően az adatkezelő nem ismeri és nem tárolja a jelszó eredeti formáját, azt kizárólag az érintett ismeri.

Fizetési információk (személyes adat)

Fizetési információ minden olyan adat, mely az érintett adatkezelő szolgáltatásai kifizetésének folyamatában keletkezik. Ilyen adat az emelt díjas SMS-ben történő fizetés esetén a telefonszám, egyedi fizetési azonosítók, vagy a bankkártyával történő fizetés esetén keletkezett egyedi azonosítók (bankkártya adatok nem, azokat a kártyatársaságok nem továbbítják az adatkezelőnek).
Adatkezelő a fizetés tényét nem, de a keletkezett azonosítókat, telefonszámokat titkos adatként kezeli, azokat semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra.

Születési időpont (személyes adat)

Érintettnek születési időpontját kötelezően meg kell adnia, a születési időpontot adatkezelő az érintett életkorának kiszámítására, valamint csillagjegyének meghatározására használja fel. Az érintett pontos születési időpontját az adatkezelő titkosan kezeli, azt nem hozza nyilvánosságra.
A születési időpontból származtatott életkort egy év pontossággal és csillagjegy adatokat adatkezelő nyilvánosságra hozza.
Érintett születési időpontjának helyességét adatkezelő nem vizsgálja, kizárólag az olyan vitatott esetekben teszi ezt, melyek adatkezelő szolgáltatásainak kizárólag 18 évet betöltött személyekre vonatkozó kikötése miatt fordulnak elő.

Fizikai jellemzők (személyes adat)

Érintett fizikai jellemzőinek, mint testalkatának, szem -, haj színének stb. megadása nem feltétele az adatok kezelésének, azok megadása önkéntesen történik. Az adat megadás önkéntes jellege miatt, azokat az adatokat, melyeket az érintett megad, az adatkezelő nyilvánosságra hozza.

Személyes képmás (különleges kategóriájú személyes adat)

Érintett digitálisan rögzített képeket adhat meg adatként az adatkezelőnek. Képek feltöltését az adatkezelő nem szabja feltételként, azonban ha az érintett ezt mégis megteszi, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy az internetre feltöltött képek nyilvánosságra hozatalával, annak megjelenítési technológiájából következően azok végleges eltávolítása lehetetlen. Minden internet címen megtekintett média tartalom úgy jelenik meg azok böngésző programjában, akik azt megtekinthetik, hogy egy másolati ideiglenes példány keletkezik a böngésző programot futtató számítógépen. Az ilyen másolati példányok bizonyos idő után törlődnek. Ez a megjelenítési forma kívül áll az adatkezelő hatáskörén, igyekszik azonban a kockázatokat csökkenteni a direkt letöltések akadályozásával, a képek elérhetőségének elrejtésével, azonban felelősséget nem tud vállalni a technológia jelenlegi korlátaiból következő károkért.
Minden feltöltött képre vonatkozó szerzői jog és jogvita, személyiségi jog és jogvita az érintett felelősségi körébe tartozik.
Az adott képek megjelenési formáját, azok körét, akik azt megtekinthetik, az érintett határozza meg. Adatkezelő a nyilvánosan, mindenki számára látható képekkel kapcsolatban végezhet vizsgálatokat, különös tekintettel azokra, melyeken felismerhető arc, arcról azonosítható személy található. A nyilvánvalóan nem az érintett képmását ábrázoló képeket eltávolíttatja az érintettel.
Minden olyan érintettet, aki felismerhető arcot, arcról felismerhető személyről hoz nyilvánosságra (korlátozás nélkül, minden egyéb érintett számára látható módon) képet, telefonszámának hitelesítésére kötelezi, ha az még nem történt meg. Adatkezelő a képek feltöltésének folyamatában grafikai segédeszközt biztosít arra, hogy az érintett a képet megfelelően anonimizálni tudja egyes részletek eltakarásával.

Élő videó kép (különleges kategóriájú személyes adat)

Érintett élő videoképének, webkamerája, képalkotó egysége útján történő, az adatkezelő rendszerein keresztül közvetített videofolyamát az adatkezelő nem rögzíti, annak rögzítését megtiltja. Érintettnek felhívja a figyelmét arra, hogy az érintett video adatfolyamának rögzítésének tiltása nem jelenti azt, hogy meg is tudja akadályozni a rögzítést, felelősséget nem tud vállalni a technológia jelenlegi korlátaiból következő károkért. Az érintett csak saját felelősségére indíthat élő video adatfolyamot.
Érintett élő videoképéből készült pillanatfelvételt, amennyiben érintett az adatkezelő képkészítő eszközét használva képet készít, majd azt feltölti az adatkezelő szerverére, adatkezelő azt személyes képmásként kezeli.

Magán jellegű kommunikáció levelezésben, privát chat (személyes adat)

Érintett privát leveleit az adatkezelő titkosan kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra, az adott leveleket csak az érintettek láthatják. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a levelet az érintettek egyike nyilvánosságra hozza, levéltitkot sért. Magán levél nyilvánosságra hozatalát az adatkezelő rendszereiben az adatkezelő szankcionálja. A levéltitok megsértése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a magánlevelet az egyik érintett harmadik félnek továbbítja.
A privát chat üzeneteket az adatkezelő (hasonlóan minden chat üzenethez) 5 percig tárolja, a tárolás kizárólag annak érdekében történik, ha az érintett internet kapcsolata 5 percnél rövidebb időre megszakadna, az addigi üzenetrész ne vesszen el. 5 perc után minden chat üzenetet töröl az adatbázisából az adatkezelő rendszere. Adatkezelő lehetőséget kínál arra, hogy azok az érintettek, akik előfizetéses alapon veszik igénybe az adatkezelő szolgáltatásait, rögzítsék a chat beszélgetéseket. A rögzítés megkezdése pillanatában a rögzítés tényéről a beszélgetésben részt vevő érintettek értesítést, figyelmeztetést kapnak. A rögzített beszélgetéseket az adatkezelő tárolja, és személyes adatként kezeli, azokat semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra. A rögzített beszélgetést kizárólag az azt rögzítő érintett láthatja, annak nyilvánosságra hozatalával az érintett levéltitkot sért. Rögzített beszélgetés nyilvánosságra hozatalát az adatkezelő rendszereiben az adatkezelő szankcionálja. A levéltitok megsértése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a rögzített beszélgetést az érintett más érintetteknek, vagy harmadik félnek továbbítja.

Adatkezelőnek elektronikus úton küldött dokumentum (személyes adat)

Adatkezelő az olyan dokumentumokat, melyeket adatok, személyazonosság, vagy egyéb jog igazolása érdekében kap, titkosan kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra, az adott dokumentumot kizárólag az adatkezelő titoktartási nyilatkozattal rendelkező munkatársai láthatják. Adatkezelő a dokumentumokat a beérkezéstől számított egy évig tárolja, majd automatikusan törli. Az érintett kérésére a dokumentumokat, az adatok vagy jog igazolása után azonnal törli.

Érintett jogai

Hozzáférési jog

Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz az adatkezelő informatikai rendszerében érintett bármikor hozzáférhet, jelen tájékoztató alapján azok kezeléséről minden információ rendelkezésére áll.

Helyesbítéshez való jog

Érintett adatainak helyesbítésére az adatkezelő saját informatikai rendszerében a szolgáltatás keretein belül adatmódosító felületet biztosít. Minden olyan személyes adat módosítható a felhasználónév kivételével, mely nem automatikusan generált. A felhasználónév az informatikai rendszerben generált egyéb adatok, tevékenység miatt nem módosítható. Nem módosítható továbbá a naplózott hitelesített vagy befejezett fizetésre használt adat a naplókban.

A törléshez való jog

Érintettnek joga van adatait külön-külön, vagy amennyiben az adat az adatkezelő szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges, úgy a teljes regisztráció törlésével törölni. Adatkezelő informatikai rendszerében erre lehetőséget biztosít "regisztrációm törlése" megnevezéssel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozását általában az érintett kezdeményezheti. Adatkezelő tevékenységében ez tipikusan azt jelenti, hogy más személyes adatait felhasználva végzi el egy személy a regisztrációs folyamatot, ilyen esetben az érintett az, akinek a személyes adatait felhasználták. Más személyes adatainak felhasználása esetén az adatkezelő korlátozza az adatok felhasználását. A korlátozást kérő valós érintettnek igazolnia kell azt, hogy az adatok valóban hozzá tartoznak, ebben az esetben az adatkezelő különféle dokumentumokat kérhet az igazolásra. Az így igazolt, jogellenesen megadott adatokat tartalmazó felhasználói profilt úgy korlátozza az adatkezelő, hogy a valós érintett jogi igényeit a visszaélést elkövetővel szemben érvényesíteni tudja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Adatkezelő informatikai rendszerében erre lehetőséget biztosít "adatmentés" megnevezéssel.

A tiltakozáshoz való jog

Érintett tiltakozhat adatkezelőnél az adatkezelés vagy annak formája ellen. A tiltakozás az adatkezelő info@eropolis.hu e-mail címére küldött levélben történhet. Adatkezelő kötelessége az, hogy kizárólag az érintettet tájékoztassa az érintett adataival kapcsolatban, ennek érdekében kizárólag az érintett regisztrációnál megadott, majd hitelesített e-mail címéről érkező tiltakozást, információ kérést köteles megválaszolni. Azokban az esetekben, melyekben az e-mail cím alapján nem állapítható meg az érintett joga, az adatkezelő további dokumentumokat kérhet az érintett jogosultságának igazolására. Adatkezelő az érintett jogosultságának igazolása után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 28 napon belül válaszol.

Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

Érintett bármikor panaszt tehet az adatkezeléssel kapcsolatban közvetlenül az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), mint az adatkezelő fő tevékenységi helyén illetékes hatóságnál, vagy az Európai Unió bármely más adatvédelmi hatóságánál.

Érintett kötelezettségei

Érintett köteles az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott adatokat, mivel azokat érintett hozzájárulásával és egyértelmű akaratából önkéntesen adta meg a valóságnak megfelelően megadni, azokat napra kész állapotban tartani. Érintett kötelezi magát arra, hogy az általa megadott adatok nem sérthetik mások személyes adataihoz, jó hírnévhez való jogát vagy egyéb szabadság-jogait. Érintett köteles az adatkezelő kérésére olyan dokumentumokat elektronikus úton elküldeni az adatkezelőnek, melyek a megadott adatok valódiságát igazolják, olyan formában, hogy a kérdéses adatok minden kétséget kizáróan igazolást nyerjenek, egyéb adatokat az érintett eltakarhat az adatkezelőnek elküldött elektronikus példányban.

Adatkezelő jogai

Blokkolás

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy személyes és egyéb adatokat blokkoljon a rendszerében a következő okok miatt:
az adatbiztonság védelmében;
adatkezelő vagy más érintettek informatikai rendszerének biztonsága érdekében;
a közbiztonságot veszélyeztető esetekben;
a fiatalkorúak védelme érdekében;
mások szabadság-jogainak védelme érdekében;
az általános szerződési feltételek, vagy jelen adatvédelmi szabályok betartatása érdekében.
A blokkolás célja minden esetben a fenti okokból személy/személyek kizárása az adatkezelő szolgáltatásaiból, olyan személyek kiszűrése, akiknek személyes adatait az adatkezelő nem kívánja kezelni.
Blokkolt személyes adatok lehetnek cookie információk, IP címek, IP címtartományok, e-mail címek, e-mail szolgáltatók, telefonszámok, felhasználónevek. Adatkezelő zárolhatja olyan érintettek vagy érintettnek nem tekinthető, de felhasználói profillal rendelkezők adatait, melyek valószínűsíthetően jogi igények bizonyítására kerülnek felhasználásra a jövőben.
A blokkolást kizárólag az adatkezelő titoktartási nyilatkozattal rendelkező munkatársai és alvállalkozói végezhetik.

Különleges jogosultságok

Adatkezelő weboldalának bizonyos felhasználóit különleges jogkörökkel látja el, akik segítik az adatkezelőt abban, hogy az adatvédelmi szabályozásnak és az általános szerződési feltételeknek érvényt tudjon szerezni. Az ilyen különleges jogosultságokkal felruházott felhasználók ugyanazokat a személyes adatokat látják, mint a weboldal minden más felhasználója, titkosan kezelt személyes adatokba bele nem tekinthetnek, feladataik ellátása során kizárólag az érintettek nyilvánosságra hozott adataiból, nyilvános kommunikációjából vonnak le következtetéseket. Ezeket a különleges jogosultságokkal felruházott felhasználókat a www.eropolis.hu weboldalon bíróknak és moderátoroknak nevezzük.
A weboldalon alapító megjelöléssel az adatkezelő titoktartási megállapodással rendelkező alkalmazottai és alvállalkozói jelennek meg.

Adatkezelő kötelezettségei

Adathozzáférések

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy minden alkalmazottja alvállalkozója, aki a személyes adatokhoz hozzáférhet törvényileg szabályozott titoktartási kötelezettséget vállaljon, különös tekintettel a személyes adatok védelmére, kezelésére vonatkozóan. Adatkezelő alkalmazottai alvállalkozói megfelelő tájékoztatást, útmutatást kapnak az adatvédelmi incidensek elkerülése, az adatvédelmi szabályok betartása érdekében.
Adatkezelő alkalmazottai és alvállalkozói meghatározott esetekben érintettek panaszainak vizsgálata során, ügyfélszolgálati tevékenység során, a rendszer javítása és karbantartása során, valamint új fejlesztések miatt férhetnek hozzá az érintettek, vagy érintettek csoportjának személyes adataihoz. 

Adattovábbítás

Adatkezelő szolgáltatásinak zökkenőmentes biztosításához, a weboldalon megjelenített hirdetési tevékenységre külső szolgáltatókat vehet igénybe. Adatkezelő vállalja, hogy a külső szolgáltatók igénybevétele vagy nem jár személyes adatok továbbításával, vagy ha az mégis, akkor a következőképpen jár el:
Adatkezelő megbizonyosodik arról, hogy a személyes adatok továbbítása -akár anonimizált formában is- megfeleljen a GDPR szellemiségének, a külső szolgáltatók megfelelő garanciákat vállaljanak, és rendelkezzenek saját adatvédelmi szabályzattal, melyeket az érintettek megismerhetnek. Különös figyelmet fordít az olyan, statisztikai és hirdetési hálózatok igénybevétele esetén, melyek az érintettek tevékenységét megfigyelve célzott reklámokat jelenítenek meg, megbizonyosodik arról, hogy az adott külső szolgáltató követési tevékenysége jogszerű és tisztességes.
Adatkezelő az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 71. paragrafusa alapján, a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság megkeresésére, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására kötelezett. Amennyiben a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, valamint a megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölték.

Profilalkotás

Adatkezelő az érintett belépéseinek statisztikájából kiszámítja az érintett várható következő belépési időpontját. Ez az információ a weboldal más felhasználóinak nyújt tájékoztatást, az érintett bejelentkezését váró, vele kapcsolatot kezdeményező, vagy kapcsolatot tartó személyekkel folytatott kommunikációt segíti.

Adatkezelő az érintett tevékenységéből, a weboldalon eltöltött időből statisztikai módszerrel egy számot képez, mely az érintett aktivitását reprezentálja. A felhasználói profilok listázásának egyik szempontja az aktivitás.

Adatkezelő a weboldalon történt fizetések, hitelesítések, más érintettek véleménye, valamint a távolmaradás figyelembe vételével egy számot képez, mely az adott érintettel kapcsolatba hozható bizalmi állapotot jelöli. A bizalom számszerű megjelenítése a weboldal felhasználóit tájékoztatja az érintettről.

Adatkezelő a rendelkezésre álló hálózati adatok, valamint a megadott személyes adatok alapján olyan belső jelentést készít, mely az Általános szerződési feltételekben vállalt felhasználói kötelezettségvállalások feltételezett megsértését tárja fel. A profilalkotás következményei lehetnek az érintett telefonszámának hitelesíttetése, érintett nyilvános megjelenésének korlátozása egyes kifogásolható adatok törléséig vagy módosításáig, vagy meghatározott időtartamra. Az érintett a korlátozás ideje alatt is élhet jelen tájékoztatóban rögzített jogaival.

Adatfeldolgozás

Az adatok feldolgozását az adatkezelő maga végzi.

Titkosítás

Adatkezelő informatikai rendszerét az érintettek minden esetben SSL-kódolva (Secure Socket Layer) érhetik el, így biztosítja az adatkezelő az érintettek adatainak biztonságos csatornán mozgását.

Adatvédelmi incidens

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatvédelmi incidenseket megakadályozza, azok előfordulási valószínűségét csökkentse. Amennyiben adatvédelmi incidens történik az érintetteket és a felügyeleti hatóságot arról késedelem nélkül tájékoztatja, és mindent megtesz az incidens káros következményeinek csökkentéséért.

Adatok kezelésének folyamata

Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül az érintettől gyűjti, mely adatokat saját informatikai rendszerében tárolja, kezeli. Adatkezelő az érintettnek jogai gyakorlására és az adataival való rendelkezésre informatikai rendszerében lehetőséget biztosít.

Adatkezelő az adatokról napi rendszerességgel biztonsági másolatot készít. A biztonsági másolatokat titkosított csatornán továbbítja a felügyelete alá tartozó, de az adatok rendes tárolási helyétől fizikailag elkülönített tárolási helyre, így biztosítva az adatok sérülése esetén a megfelelő helyreállítást. A biztonsági másolatok megőrzésének időtartam a készítést követő maximum 28 nap. Azokat a biztonsági másolatokat, melyekre továbbiakban nincs szükség, az adatkezelő úgy törli, hogy azok helyreállítása a továbbiakban már nem lehetséges.

Adatok tárolásának időtartama

Adatkezelő a személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozóan alapelvként betartja azt az előírást, mely szerint minden adatot csak annyi ideig tárol, amíg annak megőrzése indokolt. Az adatok törlése kétféleképpen történhet, egyrészt az érintett döntése alapján, az adatkezelő rendszerének ezen funkciója segítségével, másrészt az adatkezelő döntése alapján, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatokra a továbbiakban nincs szükség. Adatkezelő döntése alapján történő adat-törlésről az érintettet e-mail útján értesíti.
Adatkezelő a következő esetekben dönt úgy, hogy törli a személyes adatokat a rendszeréből:
a/ Az érintett legalább 6 hónapja nem vette igénybe az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat;
b/ Az érintett kizárólag a regisztráció napján vette igénybe az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat, ebben az esetben legkésőbb 6 héten belül az adatai törlésre kerülnek.

A személyes adatok törlése végleges törlést jelent, a megadott adatok alapján korábban létrehozott felhasználói profil nem állítható vissza. Bizonyos személyes adatokat egyéb kötelezettségek, más jogszabályok, vagy más érdekeinek védelme miatt az adatkezelő a személyes adatok törlése után is tárolhat az informatikai rendszerében, ezek azonban a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra.

A tovább tárolt adatok meghatározása, tárolási idő

Az érintett regisztrációjával, közötte és az adatkezelő között szerződés jön létre, a szerződés megkötésének és az adatok törlésével megvalósuló szerződés megszűnésének tényét az adatkezelő naplózza, a napló tartalmazza az érintett e-mail címét, IP címét, felhasználónevét, a regisztráció/törlés/hitelesítés megnevezését a pontos dátumot, és amennyiben telefonszámát hitelesítette, a telefonszám. Ezen naplóban tárolt adatok a keletkezésüktől számított egy év múlva automatikusan törlődnek. Fizetési információkat az adatkezelő naplózza, azt hét évig megőrzi, az emelt díjas SMS-ben történő fizetés esetén a telefonszám megőrzésre kerül a fizetési naplóban. Ezen naplóban tárolt adatok a keletkezésüktől számított hét év múlva automatikusan törlődnek.

Beköltöznél Eropolisba?
Elfelejtetted a jelszavad?
Információ
A felhasználói élmény biztosításához Eropolis cookie-kat használ.
Tudj meg többet.     Rendben, elfogadom.